naczelne organy administracji rządowej

Życie nieświadome nie jest warte tego, by je przeżyć...

Temat: Czego świadkom Jehowy nie (powinno być) wolno czynić by nie być częścią tego świata Czyli konsekwencje nauczania WTS
...państwa lub samorządu terytorialnego, powołany w celu realizacji norm prawa administracyjnego, w sposób i ze skutkami właściwymi temu prawu, działający w granicach przyznanych mu przez prawo kompetencji (wg podręcznika pod red. J. Bocia, Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2005). W tych rozważaniach interesować nas będą tylko organy administracji publicznej, bo tylko one reprezentują "władzę państwową". Są to: naczelne organy administracji rządowej: Prezydent, Rada Ministrów (rząd), Prezes Rady Ministrów (premier) i ministrowie (w stosunku do Prezydenta w podręczniku pada określenie: organ administracji państwowej, pewnie dlatego, że Prezydenta nijak nie można zaliczyć do rządu, nie jest też organem podległym Radzie Ministrów, premierowi czy poszczególnym ministrom); centralne organy administracji rządowej: jest ich wiele,...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=2850Powered by WordPress, © Życie nieświadome nie jest warte tego, by je przeżyć...